ყველა

შეხვედრა კოლეჯის დირექტორებთან

შეხვედრა კოლეჯის დირექტორებთან

6 თებერვალს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თამარ მახარაშვილმა სამუშაო შეხვედრა გამართა კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების – კოლეჯების დირექტორებთან. შეხვედრის მიზანს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში 2020 წელს დაგეგმილი ძირითადი სიახლეების გაცნობა წარმოადგენდა.

ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა დიპლომის დანართის შევსებასთან დაკავშირებით

სამუშაო შეხვედრა დიპლომის დანართის შევსებასთან დაკავშირებით

27 იანვარს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის შევსების პრინციპებთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები.

ვრცლად

სტუდენტური საახალწლო ღონისძიება

სტუდენტური საახალწლო ღონისძიება

2019 წლის 24 დეკემბერს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ხელმძღვანელობით სტუდენტური საახალწლო ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც ჩართული იყო როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში არსებული კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ღონისძიების მიზანს წარმოადგენდა პროფესიული სტუდენტების დაახლოება და სტუდენტური თვითშემოქმედების წახალისება.

ვრცლად

შემაჯამებელი კონფერენცია

შემაჯამებელი კონფერენცია

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტომ მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს ჩაატარა 2019 წლის შემაჯამებელი კონფერენცია. აღნიშნული ღონისძიების მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების, არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო გეგმების გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის.

ვრცლად

ექთნების დასაქმების პროგრამა გერმანიაში

ექთნების დასაქმების პროგრამა გერმანიაში

17 დეკემბერს, გერმანიაში დასაქმების შესახებ საექთნო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიულ სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა გერმანული კომპანიის წარმომადგენლებს პროფესიული სტუდენტებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია სწავლისა და მუშაობის შესახებ.

ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა

16 დეკემბერს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ინიციატივით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსა და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებს შორის პროფესიული სტუდენტის შეფასების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

ვრცლად

„პროფესიული განთლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის“ პროექტი

„პროფესიული განთლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის“ პროექტი

გაერთიანებული სამეფოს კარგი მმართველობის ფონდის დაფინანსებით და მსოფლიო ბანკის მიერ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს, პროექტი „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის“ პროექტი.

ვრცლად

ტრენინგი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში

ტრენინგი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში

13 დეკემბერს, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ჩატარდა ტრენინგი კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 2019 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი და კვარტალური დაფინანსების შესახებ.

ვრცლად

შეხვედრა თემაზე “მოქალაქეობა”

შეხვედრა თემაზე “მოქალაქეობა”

11 დეკემბერს, შპს ბარაკონის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრა თემაზე „მოქალაქეობა“, რომლის მიზანს წარმოადგენდა სტუდენტებისა და ახალგაზრდებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანის უფლებებსა და მოქალაქის როლზე სახელმწიფოში. შეხვედრას უძღვებოდა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი გახელაძე. 

ვრცლად